Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Trên địa bàn Lâm Đồng đang có 14,183 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 12 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Lâm Đồng tập trung chủ yếu ở Thành Phố Đà Lạt 5,801 công ty, Thành phố Bảo Lộc 2,159 công ty, Huyện Đức Trọng 1,643 công ty, Huyện Di Linh 1,006 công ty, Huyện Lâm Hà 930 công ty, Huyện Bảo Lâm 779 công ty, ...