Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Trên địa bàn Lâm Đồng đang có 14,923 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 12 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Lâm Đồng tập trung chủ yếu ở Thành Phố Đà Lạt 6,149 công ty, Thành phố Bảo Lộc 2,276 công ty, Huyện Đức Trọng 1,734 công ty, Huyện Di Linh 1,041 công ty, Huyện Lâm Hà 976 công ty, Huyện Bảo Lâm 812 công ty, ...