Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Trên địa bàn Lâm Đồng đang có 14,425 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 12 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Lâm Đồng tập trung chủ yếu ở Thành Phố Đà Lạt 5,925 công ty, Thành phố Bảo Lộc 2,196 công ty, Huyện Đức Trọng 1,671 công ty, Huyện Di Linh 1,017 công ty, Huyện Lâm Hà 949 công ty, Huyện Bảo Lâm 790 công ty, ...

CÔNG TY TNHH ANH BA KHÍA

5801373235

Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ dân phố Nghĩa Lập 4, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương