Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thành Phố Đà Lạt Lâm Đồng

Có 6455 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Đà Lạt Lâm Đồng. Các công ty tại Thành Phố Đà Lạt Lâm Đồng tập trung chủ yếu ở Phường 1 663 công ty, Phường 2 618 công ty, Phường 8 617 công ty, Phường 4 612 công ty, Phường 9 545 công ty, Phường 3 525 công ty, Phường 10 439 công ty, Phường 6 394 công ty, ...

CÔNG TY TNHH KANG NAM GA

5801403070

Số 116A (số cũ 14A) đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt